tytuł


Dzisiejsza data:
31 październik 2014

Aktualny czas
   00:00:00point Strona główna

point Nowości

point Artykuły

point Komunikaty

point Kontakt

point Szukam pracy


Przeczytaj !!!

Odkupimy, przyjmiemy jachty żaglowe, żaglówki laminowane do remontu, naprawy...

więcej...

List do Episkopatu Polski

   Dnia 14.03.2011r. zostało skierowane pismo do Episkopatu Polski z prośbą o poparcie akcji Wieczyste na Własność..

 czytaj...


 Instrukcja wypełniania listy poparcia
 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1Fundacja NIE TYLKO MYŚLStowarzyszenie Mieszkańców
Grunt To Warszawa
Strona SpołecznaUnia Spółdzielców Mieszkaniowych w PolsceStowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja"


Zaproszenie

   Po wakacyjnej przerwie serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące omówienia możliwości wszczęcia procedury podjęcia uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności z zastosowaniem 95% bonifikaty w drodze referendum.

czytaj całość...

Nowości

GAZETA


Informujemy, że ukazał się kolejny numer GŁOSU SYRENY.
W numerze znalazły się materiały dotyczące każdego mieszkańca Warszawy.

czytaj...
Smutna lekcja demokracji

    Po mimo bardzo krótkiego terminu na powiadomienie (informacja o terminie Sesji, która miała odbyć się w dniu 3 października o godz.15.00) została podana Radnym do wiadomości w piątek (30 września). Komitet Inicjatywy "WIECZYSTE NA WŁASNOŚĆ" miał bardzo mało czasu na powiadomienie zainteresowanych mieszkańców....

czytaj całość...

Finansowe uzasadnienie do uchwały

   Wartość prawa wieczystego użytkowania ściśle związane jest ze sposobem zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości gruntowej. Grunty nie uzbrojone, w rozumieniu Prawa Budowlanego mają niską wartość w stosunku do gruntów uzbrojonych i zagospodarowanych.

czytaj całość...


artykuł Co dalej z wieczystym użytkowaniem?

artykuł Do uchwały krok po kroku.

artykuł Prokuratura - faksymile

artykuł Dla Spóźnialskich - Samorządowe Kolegium Odwoławcze